Thanhikorn Farm
30/09/2016 กล้วยไม้

กล้วยไม้จัดกระเช้า

กล้วยไม้ที่เหมาะสำหรับจัดกระเช้า อาทิ กล้วยไม้สายพันธุ์แคทลียา กล้วยไม้สายพันธุ์ฟาแลน กล้วยไม้สายพันธุ์แวนด้า กล้วยไม้สายพันธุ์แอสโคเซ็นด้า เพราะเป็นกล้วยไม้ที่มีความสวยงาม ดอกใหญ่ สีสันสดใส และสามารถเพาะพันธุ์ในประเทศไทยได้

Read more
X