สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์
     สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์ ผลิตเพาะเลี้ยงและผสมพันธุ์กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ที่ได้มาตราฐานเพื่อการส่งออก กล้วยไม้ที่ออกสวนสู่ตลาดที่ปลูกเลี้ยงจากฟาร์มของเราจึงมีคุณภาพที่ดี เยี่ยม..และจำหน่ายในราคาขายส่ง พร้อมบริการจัดกระเช้ากล้วยไม้ และห่อต้นไม้เป็นของขวัญ เพื่อมอบให้แก่คนพิเศษของคุณได้ทุกวาระโอกาส และมีบริการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลอีกด้วย 
 

สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์

กล้วยไม้จากฟาร์มทันหิกรณ์ส่งสู่ตลาด เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงจากฟาร์มของเราเอง จึงมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม และจำหน่ายในราคาขายส่ง พร้อมบริการจัดกระเช้ากล้วยไม้ และห่อต้นไม้เป็นของขวัญ เพื่อมอบให้แก่คนพิเศษของคุณได้ทุกวาระโอกาส และมีบริการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลอีกด้วย