สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์
18/08/2018 กระเช้ากล้วยไม้

Orchid

กล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ อาทิ กล้วยไม้แคทลียา กล้วยไม้ฟาแลน กล้วยไม้แวนด้า

Read more
30/09/2016 กล้วยไม้

กล้วยไม้จัดกระเช้า

กล้วยไม้ที่เหมาะสำหรับจัดกระเช้า อาทิ กล้วยไม้สายพันธุ์แคทลียา กล้วยไม้สายพันธุ์ฟาแลน กล้วยไม้สายพันธุ์แวนด้า กล้วยไม้สายพันธุ์แอสโคเซ็นด้า เพราะเป็นกล้วยไม้ที่มีความสวยงาม ดอกใหญ่ สีสันสดใส และสามารถเพาะพันธุ์ในประเทศไทยได้

Read more