For Orchidlovers
      กล้วยไม้จัดกระเช้า

     กล้วยไม้ที่เหมาะสำหรับจัดกระเช้า อาทิ กล้วยไม้สายพันธุ์แคทลียา กล้วยไม้สายพันธุ์ฟาแลน กล้วยไม้สายพันธุ์แวนด้า กล้วยไม้สายพันธุ์แอสโคเซ็นด้า เพราะเป็นกล้วยไม้ที่มีความสวยงาม ดอกใหญ่ สีสันสดใส และสามารถเพาะพันธุ์ในประเทศไทยได้

     สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์เห็นถึงศักยภาพของกล้วยไม้สามารถสร้างรอยยิ้ม สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เห็น หรือผู้ที่ได้สัมผัสกล้วยไม้ เราจึงนำมาจัดลงกระเช้าให้สวยยิ่งขึ้น หากคุณนำไปให้คนพิเศษของคุณ หรือคนที่คุณนับถือ เรารับรองว่าผู้ที่คุณมอบสิ่งนี้ให้ จะประทับใจแก่ผู้รับอย่างไม่มีวันลืม แน่นอน !!
สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์ @ โซเชียล
HOMEPAGE      |         SHOP        |       ABOUT US       |      CONTACT US      |   VERSION WORDPRESS

กล้วยไม้จัดกระเช้า

© Copyright @2015-2016 Fororchidlovers
สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์ / Thanhikorn Orchid (Fororchidlovers)
ที่ตั้งร้าน : อาคารสยามออร์คิด เซ็นเตอร์ ข้างตลาดอตก. ถ.กำแพงเพชร 1 จตุจักร กรุงเทพฯ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-914-6419, 098-629-1614 อีเมล์ : contact@fororchidlovers.com
เว็บไซต์ : https://www.fororchidlovers.com
กล้วยไม้จัดกระเช้า
     
สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์