สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์ โปรโมทผ่าน รายการโทรทัศน์ ช่อง RS รายการคุยเพลิน เมืองไทย ในเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา