อาคารสยามออร์คิด เซ็นเตอร์ (ล็อค 102) ถนนกำแพงเพชร 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ contact@fororchidlovers.com 081-914-6419

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

การใช้งานเว็บไซต์สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์

เว็บไซต์สวนกล้วยไม้ทันหิกรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอสินค้าและบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นกระเช้ากล้วยไม้ชนิดต่างๆ ต้นไม้มงคลห่อของขวัญ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สินค้า” การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด

 

  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า หรือราคาสินค้าโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะมีการบันทึกสถิติการเข้าชมเว็บ ระบบสมาชิกต่างๆ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  2. ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้าทางร้านมีความประสงค์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสั่งซื้อกระเช้ากล้วยไม้จากหน้าสินค้าผ่านระบบร้านค้า อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ ได้ และใช้บริการจัดส่งสินค้ากับทางร้านได้
  3. ข้อตกลงในการคิดค่าบริการจัดส่งสินค้าทางร้านจะใช้บริการส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน ดังนั้น อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้า จึงขึ้นอยู่กับการส่งในแต่ละครั้ง ซึ่งยังไม่ได้รวมกับราคาสินค้าบนเว็บไซต์
Call Now
X